Fundaţia culturală

Erbiceanu

Home | Link-uri | Trimite-ne un e-mail
ArgumentCuvântul preşedintelui de onoareObiectiveDocumenteActivităţiIstoria familieiEchipaContactŞtiriFoto

Bibliografie selectivă

Pentru mai multe informaţii despre familia Erbiceanu, despre membrii reprezentativi ai acesteia şi despre familiile înrudite, pot fi consultate următoarele cărţi şi articole:


- Buiucliu, Gr. M., Dumitru C. Brătianu şi Firmanul Buiucliilor, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1910 (Extras din No. jubiliar al Convorbirilor literare, an XLIV).

- Coman, Lavinia, Constanţa Erbiceanu, o viaţă dăruită pianului, Bucureşti, Editura Meronia, 2005 (lucrare sponsorizată de Constantin Laurenţiu Erbiceanu).

- Erbiceanu, Constantin, Cronicarii greci care au scris despre români în epoca fanariotă, Bucureşti, Editura Cronicar, 2003, ediţie anastatică după cea din 1888 (ediţia include autobiografia academicianului Constantin Erbiceanu, Viaţa mea scrisă de mine după cât mi-am putut aduce aminte, o postfaţă de prof. Andrei Pippidi şi un cuvânt-înainte de Constantin Laurenţiu Erbiceanu; volumul include, de asemenea, un arbore genealogic simplificat al familiei Erbiceanu, care marchează şi înrudirile cu familiile Culianu, Negrescu, Popovici-Bâznoşanu, Scriban, Zappa, cu Ovid Densuşianu, Mircea Eliade şi Ion Flueraş).

- Erbiceanu, Constantin, Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei;
                                       Viaţa şi activitatea Mitropolitului Moldovei, Veniamin Costache;
                                       Ulfila, viaţa şi doctrina lui sau starea creştinismului în Dacia traiană şi aureliană;
                                       Bărbaţi culţi greci şi români şi profesori din Academiile domneşti din Iaşi şi Bucureşti, din epoca zisă fanariotă etc.

- Erbiceanu, Constantin Laurenţiu; Iorga, Filip-Lucian, „Buiuclii, Bâznoşeni şi Erbiceni. De la succesul economic la dinastia culturală”, în curs de apariţie în Arhiva Genealogică, volumul XV/2008, Institutul Român de Genealogie şi Heraldică Sever Zotta, Iaşi.

- Iorga, Nicolae,  „[Cuvânt rostit la înmormântarea lui Constantin Erbiceanu]” , în Scrieri alese. Cuvântări şi comunicări rostite la Academia Română. Partea I, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, pp. 45-46 (rostit la 8/21 martie 1913).

- Păcurariu, Mircea, „Constantin Erbiceanu, un precursor al studiilor de Bizantinologie la noi”, în In memoriam Alexandru Elian. Omagiere postumă a reputatului istoric şi teolog, la zece ani de la trecerea sa în veşnicie (8 ianuarie 1998), Arhiepiscopia Timişoarei, 2008.

- Pârvan, Vasile, „Dies violaris. In Memoriam Constantini Erbiceanu”, în Scrieri alese, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, pp. 595-610 (discursul de recepţie la Academia Română, rostit de Vasile Pârvan la 28 mai 1914 şi dedicat predecesorului său, Constantin Erbiceanu).

- Popescu, Hristache, Personalităţi în construcţii, vol. II, Editura H. P., 2007 (lucrare sponsorizată de Constantin Laurenţiu Erbiceanu), pp. 340-348.

- Rados, Leonidas, „The First Romanian Neohellenist: Constantin Erbiceanu (1838-1913)”, în Balkan Studies, nr. 41, 2001, pp.114-137.

- Rados, Leonidas, „Acte şi documente privitoare la viaţa şi activitatea lui Constantin Erbiceanu (1838-1913)”, în Arhiva istorică a României, serie nouă, an I, 2004, nr. 1, pp. 169-185.

- Radu, Sorin, Ion Flueraş. Social-democraţie şi sindicalism, Bucureşti, Editura Nemira, 2007 (lucrare sponsorizată de Constantin Laurenţiu Erbiceanu).

- Tanaşoca, Nicolae-Şerban, „Scrisori inedite ale lui Titu Maiorescu”, în România literară, Anul XXXVIII, nr. 9/9-15 martie 2005, pp. 15-18.

-    * * *   Grigore M. Buiucliu, 1840-1912, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1914.

-  * * *  Memorandum concernant le Procès des Frères M. & I. Bouyoukly, sujets autrichiens, avec le boyard Moldave Georges Ghyka, Yassy, 31 Décembre 1855, Paris, Autographie Lalis.


Inapoi